L'Acreditació Erasmus de l'Institut Marianao.

L'Institut Marianao podrà desenvolupar Projectes KA121 després d'haver presentat a l'octubre del 2021 la sol·licitud d'acreditació amb un projecte KA120.

L'acreditació KA120 és una eina que garanteix la capacitat de les institucions en el desenvolupament d'activitats de mobilitat d'alta qualitat que serveixin per a la millora de la pròpia organització.

Per ser acreditades, les organitzacions han de dissenyar un pla estructurat i a llarg termini, anomenat Pla Erasmus, i totes les activitats han de complir els estàndards de qualitat Erasmus. El centre Marianao va dissenyar aquest Pla Erasmus que va ser aprovat per l'Agència Nacional SEPIE i aquesta acreditació 2021-1-ES01-KA120-VET-000043284 tindrà una durada de 5 anys, fins al 2027.

L'acreditació dóna accés als projectes KA121, de manera que els centres que l'han rebut puguin participar de manera permanent en projectes Erasmus de cursos d'FP amb aquest tipus de projectes.


Què és un projecte KA121?

Els objectius d'un projecte KA121
 • Enfortir la dimensió europea de l'educació i l'aprenentatge.
 • Millorar la qualitat de l'educació i l'aprenentatge.
 • Contribuir a la creació de l'espai educatiu europeu.
Del projecte es beneficiaran els alumnes participants d'FP d'activitats comercials, Mecanització i Informàtica
 • Utilitzaran la plataforma europea eTwinning per desenvolupar el projecte juntament amb estudiants d'FP dels altres instituts europees.
 • Participaran en activitats de mobilitat de gran qualitat que serviran per posar en context allò que han après a l'aula durant el desenvolupament del projecte.
 • Guanyar competència, per ser més autònoms, ja que expressaran els seus propis sentiments, idees o opinions sobre el seu futur professional.
 • Aconseguir comunicació intercultural, per aquest motiu els alumnes desenvoluparan el projecte en anglès.
 • Aconseguir Competències culturals, identificant i comprenent els elements culturals més significatius dels països participants en el projecte.
El centre també es beneficiarà dels projectes
 • Millorant la qualitat de l'educació rebuda pels seus alumnes, i la formació contínua rebuda pel professorat i part del seu equip educatiu.
 • Es reforçarà la internacionalització del centre, amb nous socis educatius d'altres països, amb els quals l'Institut Marianao organitzarà trobades perquè els diferents professors implicats en els projectes intercanviïn informació sobre els diferents currículums educatius, sobre els perfils professionals dels cicles formatius, i sobre les empreses que es visitaran durant els projectes.

Projecte Erasmus 2022-1-ES01-KA121-VET-000012825

Els estudiants que participaran en aquest projecte desenvoluparan tasques conjuntament amb els alumnes danesos de Roskilde Tekniske Skole que visitaran l'escola Marianao durant el 13-17 de febrer de 2023 i del 5 al 15 de març de 2023, els alumnes de l'escola de Marianao seleccionats visitaran l'institut danès.

L'objectiu de les tasques desenvolupades serà millorar les competències digitals dels estudiants i presentar projectes que tindran com a objectiu final dominar l'organització d'un magatzem i observar els principals aspectes logístics d'emmagatzematge d'una gran empresa, combinant innovació , creativitat i sostenibilitat fent com a proposta de millora l'ús de drons per optimitzar el control i seguiment de la mercaderia.

Projecte Erasmus 2022-1-ES01-KA121-VET-000063990

Els alumnes que participaran en aquest projecte desenvoluparan tasques conjuntament amb els alumnes austríacs de HTL-Hollabrunn. Els alumnes de l'Institut Marianao seleccionats visitaran l'Institut austríac del 18 al 27 d’abril del 2023 i els alumnes austríacs visitaran l’Institut Marianao durant el mes d’octubre del 2023.

L'objectiu de les tasques desenvolupades serà identificar la xarxa industrial i comercial de les empreses visitades durant les activitats de mobilitat i ubicades a les ciutats dels estudiants, i identificar les competències requerides per aquestes empreses perquè millorin el seu perfil professional.

A més a més, el projecte es basa en el disseny d'un gadget comú amb funció de reciclatge de materials que es desenvoluparà gràcies a la cooperació entre les tres branques dels cicles formatius d'FP que desenvolupen els centres, Mecatrònica i Disseny Mecànic, Comerç i Informàtica. Aquests aparells seran comercialitzats pels estudiants dels cursos d’Activitats Comercials i Informàtica, i seran produïts pels estudiants de fabricació mecànica amb els programes 3D que utilitzen habitualment a les aules.

Quin és el nostre objectiu?

El projecte té com a objectiu crear xarxa entre els centres participants per comparar idees, pràctiques i mètodes per millorar les següents competències:

 • La sostenibilitat ambiental és el tema principal del nostre projecte a partir del qual treballaran els alumnes, tractant els productes agrícoles de kilòmetre zero de les zones on els alumnes viuen i utilitzant materials reciclables en les activitats.

 • Suport al desenvolupem de les seves competències lingüístiques, concretament de la llengua anglesa, ja que s’emprarà durant tot el projecte i també en les presentacions que realitzaran els alumnes sobre:

  • Els llocs culturals emblemàtics de les ciutats d’origen de l'alumnat.
  • Un pintor de cada un del països participants.
 • Aprendre a utilitzar el programari que s’utilitzarà en les aules durant el desenvolupament de les activitats.

 • Suport al desenvolupament de competències en FP del cicle formatiu que estan cursant, per tant en validació de coneixements, competències i habilitats adquirides mitjançant el projecte.

  • Suport a la ciutadania activa i sensibilització sobre qüestions relacionades amb la inclusió, la justícia social i la sostenibilitat ambiental mitjançant la integració de continguts culturals i mediambientals.
  • Suport a estudiants amb necessitats especials i amb risc d'abandonament escolar prematur per completar el seu cicle educatiu i lluitar contra la segregació i la discriminació a l'educació.