• Plataforma de resultats dels Projectes Erasmus+

  La plataforma de resultats dels Projectes Erasmus+ (E + PRP) és la base de dades de la Comissió Europea per al programa Erasmus+. Conté descripcions de tots els projectes finançats en el marc del programa, inclosa la informació de contacte de les organitzacions participants, així com els resultats dels projectes finalitzats, amb enllaços als llocs webs.

 • Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE)

  El SEPIE és l'Organisme Autònom, dependent de el Ministeri d'Universitats, que actua com a Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del programa Erasmus+ en l'àmbit de l'Educació i la formació

 • eTwinning

  Aquesta plataforma dota als equips educatius eines per aprendre, comunicar-se, col·laborar, i desenvolupar projectes en col·laboració amb centres europeus i utilizant les noves tecnologies de la comunicació i informació.

 • Què és eTwinning?

  Vídeo de YouTube on s'explica què és eTwinning.

 • Què és eTwinning Live?

  Enllaç on s'explica què és eTwinning Live.

 • Europass

  Europass és un dossier electrònic personal, que consta d'un CV electrònic i un portafoli de documents (el passaport de competències) en el qual podem compilar els altres documents Europass: el Passaport de les Llengües, els suplements Europass i el document de Mobilitat així com altres documents importants com, per exemple, certificats d'estudis o treball.

 • Gestió Europass

  A aquest link podràs gestionar el teu Document de Movilitat Europass.

 • Mobilitat FP

  Aquest programa promou l'articulació d'actuacions en centres educatius d'ensenyaments professionals per a projectes de mobilitat (tant per als alumnes com per als professors) per fer pràctiques en empreses d'altres països, per a projectes de cooperació internacional (innovació i intercanvi de bones pràctiques) i projectes de reconeixement d'estudis (ECVET).